Автор: zwonulladm

Електроенергия в България

Услугите, които трите източника за доставка на електроенергия – ЕРП-та – ЧЕЗ, “Енерго – Про“ и EVN, лицензирани от ДКЕВР ще могат да предоставят на клиентите на средно напрежение, се активират и се очаква да покриват нуждите на потребители, в случаите, когато основни доставчици не могат да изпълнят задълженията си. Очакваните цени за доставка се

Continue Reading…

Какво вещае свободният пазар на електроенергия у нас

Очакваните промени в Закона за електроенергията от 5 юли се предвиждаше и всички със средно напрежение компании да излизат на свободния пазар. Договарянето на цените за електричеството с лицензирани търговци на електроенергия е една част от предвижданите стъпки за либерализиране на пазара за електроенергия в България. До края на настоящата година се очакват големи реформи

Continue Reading…

Портал за електричеството

Тук ще се публикува информация за електричеството и свободния пазар на електроенергия.