Портал за електричеството

Тук ще се публикува информация за електричеството и свободния пазар на електроенергия.