Какво вещае свободният пазар на електроенергия у нас

Очакваните промени в Закона за електроенергията от 5 юли се предвиждаше и всички със средно напрежение компании да излизат на свободния пазар. Договарянето на цените за електричеството с лицензирани търговци на електроенергия е една част от предвижданите стъпки за либерализиране на пазара за електроенергия в България. До края на настоящата година се очакват големи реформи по отношение свободния пазар на електроенергия у нас.

Към прогнозите се предвижда и намаляване на кръга на потребители, чиито интереси попадат в „защитените сектори“ и чиято цена на електрическата енергия бива контролирана от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Към тези статистики се отнасят и всички потребители на пазара, като домакинства и фирмите, които са присъединени на ниско напрежение. И докато ДКЕВР определя цените за регулиран пазар, то останалите консуматори трябва да излязат на свободния пазар.

Към цената, на която Национална електрическа компания продава по веригата на дружества за разпределение на електрическата енергия, а те на крайните снабдители се добавят и такси за пренос, достъп, мрежови услуги и всичко останало, което дружествата предлагат на клиентите си.

Факт е и, че в началото на годината, АЕЦ „Козлодуй“ се отказа от търгове за продажба на електричество, при, което предложенията, бяха значително по-ниски от очакваните, близки до себестойността на произвеждано от централата електричество.

Каквито и да са примерните не се очаква равен старт за договарянето на производители и потребители на енергия. Докато траеха и обществени съвети във връзка с енергетиката представители на промишлени предприятия изразиха притеснения, че свободният пазар означава по-високи цени.

Според специалистите в областта, няма основания от икономическа гледна точка нещата да не са такива, каквито се предвижда или цената да е по-ниска за свободния пазар. Според тях едва, след, като бъдат регулирани отношенията може да се очаква понижение в цената на еленергия. Очаква се големите групи да предлагат ниската цена, защото те ще са и с повече потребители и възможности за баланс.

Според мнението на експерти излизането на свободния пазар за еленергия у нас, вещае едно добро бъдеще, в което потребителите ще правят графици за потребление на електрическа енергия, а с това значително ще улеснят системата и ще балансират пазара.