Електроенергия в България

Услугите, които трите източника за доставка на електроенергия – ЕРП-та – ЧЕЗ, “Енерго – Про“ и EVN, лицензирани от ДКЕВР ще могат да предоставят на клиентите на средно напрежение, се активират и се очаква да покриват нуждите на потребители, в случаите, когато основни доставчици не могат да изпълнят задълженията си.

Очакваните цени за доставка се предвижда да са по-високи и ще служи като стимул за връщане на свободния пазар за електроенергия.

В предвижданите най-кратки срокове се планира страната ни да има свободен пазар на електроенергия в рамките до края на настоящата година.

По подадена от министерството справка се очаква и процеса да премине в три направления.

В единият случаи се предвижда отделяне на Електроенергийния системен оператор от електрическата компания на национално ниво. Дори към момента текат процедури по реализацията му. Второто направление предвижда разширяване капацитета на свободния пазар за електроенергия, което съотношение да е 50 на 50. По този начин от производителите ще купуват ток и ще продават ток на крайните клиенти и трите електроразпределителни дружества. Към търговията на свободния пазар, взема участие и АЕЦ „Козлодуй“.

Известно е, че държавният регулатор е този, който е разпределял до момента квотите на производителите за цена на електроенергия на свободния пазар.

Третото направление предвижда създаване на борса за електроенергия, където да се продава ток.

В очакваните бъдещи планове се обсъжда и въпроса за създаване на единна българо-румънска борса за електричество, чието седалище ще е в съседката ни Румъния, но от там ще се обслужват и двете страни.

Според експертите в бранша предвижданите най-скорошни промени гарантират развитие на процесите в сектор електроенергия.