Електричеството и свободния пазар

Разберете повече на нашия портал.

Електричество

Услугите, които трите източника за доставка на електроенергия - ЕРП-та – ЧЕЗ, “Енерго – Про“ и EVN, лицензирани от ДКЕВР ще могат да предоставят на клиентите на средно напрежение, се активират и се очаква да покриват нуждите на потребители, в случаите, когато основни доставчици не могат да изпълнят задълженията си. Очакваните цени за доставка се предвижда да са по-високи и ще служи като стимул за връщане на свободния пазар за електроенергия. В предвижданите най-кратки срокове се планира страната ни да има свободен пазар на електроенергия в рамките до края на настоящата година. По подадена от министерството справка се очаква и процеса да премине в три направления. В единият случаи се предвижда отделяне на Електроенергийния системен оператор от електрическата компания на национално ниво. Дори към момента текат процедури по реализацията му. Второто направление предвижда разширяване капацитета на свободния пазар за електроенергия, което съотношение да е 50 на 50. По този начин…
Очакваните промени в Закона за електроенергията от 5 юли се предвиждаше и всички със средно напрежение компании да излизат на свободния пазар. Договарянето на цените за електричеството с лицензирани търговци на електроенергия е една част от предвижданите стъпки за либерализиране на пазара за електроенергия в България. До края на настоящата година се очакват големи реформи по отношение свободния пазар на електроенергия у нас. Към прогнозите се предвижда и намаляване на кръга на потребители, чиито интереси попадат в „защитените сектори“ и чиято цена на електрическата енергия бива контролирана от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Към тези статистики се отнасят и всички потребители на пазара, като домакинства и фирмите, които са присъединени на ниско напрежение. И докато ДКЕВР определя цените за регулиран пазар, то останалите консуматори трябва да излязат на свободния пазар. Към цената, на която Национална електрическа компания продава по веригата на дружества за разпределение на електрическата енергия, а…
Тук ще се публикува информация за електричеството и свободния пазар на електроенергия.